Pojištění podnikatelů

Bojíte se přerušení provozu?

Podnikáte v nějaké budově, máte nějaké vybavení a zásoby. Své výrobky možná rozvážíte zákazníkům, vozíte si suroviny. S podnikáním souvisí určitá odpovědnost. Máte závazky, které potřebujete splnit řádně a v termínu, a proto by pro Vás mohlo být finančně velmi nákladné kupovat v případě požáru, výbuchu, povodně atd. narychlo nové vybavení, stěhovat výrobu, hradit splátky úvěru, nájemné a další fixní náklady. Situaci vyřeší pojištění.