Pojištění dětí

Když máte své nejmenší štěstí nemocné a musí být hospitalizováno, můžete s ním zůstat v nemocnici jako doprovod zdarma (i přes noc).

To a mnoho dalších výhod získáte, když pojistíte své dítě u Allianz. Konkrétní návrh pro to Vaše malé Vám ráda navrhnu, neváhejte mě kontaktovat ;-)

Česká kancelář pojistitelů doporučuje

ČKP při uplatňování nároků dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, primárně vychází z údajů zapsaných v registru silničních vozidel. Denně se v této souvislosti setkáváme s případy, kdy vyjde najevo, že zápis v registru není aktuální – nedošlo k přepisu vozidla na nového vlastníka. Potom je na původním (dosud registrovaném) vlastníkovi, aby prodej vozidla a změnu vlastníka doložil. Komplikace nastávají v případě, kdy tuto skutečnost nemá čím doložit.

Jezdíte bez povinného ručení?

Povinné ručení musí mít ze zákona každé vozidlo. Bohužel v praxi tomu tak není. Většinu lidí odrazuje cena, a tak raději riskují a jezdí bez něj.

Smyslem povinného ručení je náhrada škody na majetku a zdraví, kterou jako řidič způsobíte druhým. Jako doklad o uzavření smlouvy o povinném ručení dostanete zelenou kartu.

Bojíte se přerušení provozu?

Podnikáte v nějaké budově, máte nějaké vybavení a zásoby. Své výrobky možná rozvážíte zákazníkům, vozíte si suroviny. S podnikáním souvisí určitá odpovědnost. Máte závazky, které potřebujete splnit řádně a v termínu, a proto by pro Vás mohlo být finančně velmi nákladné kupovat v případě požáru, výbuchu, povodně atd. narychlo nové vybavení, stěhovat výrobu, hradit splátky úvěru, nájemné a další fixní náklady. Situaci vyřeší pojištění.

Stránky