Bojíte se přerušení provozu?

Podnikáte v nějaké budově, máte nějaké vybavení a zásoby. Své výrobky možná rozvážíte zákazníkům, vozíte si suroviny. S podnikáním souvisí určitá odpovědnost. Máte závazky, které potřebujete splnit řádně a v termínu, a proto by pro Vás mohlo být finančně velmi nákladné kupovat v případě požáru, výbuchu, povodně atd. narychlo nové vybavení, stěhovat výrobu, hradit splátky úvěru, nájemné a další fixní náklady. Situaci vyřeší pojištění. Kromě škod na pojištěných budovách, výrobním zařízení a materiálu, umí pojištění zahnout i náklady na přerušení provozu, náklady na odklizení suti či výměnu zámků, náklady na obnovení dokumentace, zaplatí se škody na věcech pronajatých, přispěje na deratizaci a dezinsekci, allriskově můžete pojistit elektroniku a sklo.

V rámci pojištění odpovědnosti umíme krýt škody na pronajatých budovách i věcech movitých, škody vyplývající z vlastnictví budovy, na věcech odložených a vnesených hosty, na věcech zaměstnanců, způsobené vadou výrobku i čisté finanční škody. Pokryjeme i náklady na léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou, když budete zodpovědný za zranění člověka.

Přepravujete-li náklad zboží či materiálu vlastními vozidly pomocí vlastních zaměstnanců, můžeme Vám uhradit i škody vzniklé na přepravovaném nákladu při dopravní nehodě, při krádeži vozidla či loupeži, nebo způsobené různými živelními událostmi.

Konkrétní návrh pro Vaše podnikání Vám ráda připravím.