Pokles příjmu při invaliditě umím dorovnat

Invalidita je dlouhodobá ztráta schopnosti pracovat. A když nemůžete pracovat, nemůžete si vydělat, jste odkázáni na invalidní důchod a částečný nebo žádný vlastní příjem, nemůžete si udržet svou životní úroveň, životní úroveň své rodiny. Pokud nemáte invaliditu pojištěnu nebo nemáte náhradní zdroj financování, nikdy se s ní finančně nevyrovnáte. 

Způsobuje vůbec nejrazantnější propad příjmů, jak je patrné z následující tabulky:

Dávky od státu jsou tak nízké, že jde o jedno z nejužitečnějších pojištění, které si můžete zařídit. Doporučuje se plnění s klesající částkou, popř. důchod. U Allianz se invalidita pojišťuje ve 4 stupních a lze ji sjednat i dětem od narození a v případě 3. a 4. stupně budete zproštěni od placení celé pojistky, i když zahrnuje pojištění celé rodiny. 80 % případů je z důvodu nemoci, proto nikdy nepodlehněte nízké cenové nabídce na pojištění pouze invalidity z důvodu úrazu.

Zmínila jsem "náhradní zdroj financování". Když si vezmete svůj čistý příjem a vynásobíte ho počtem let, který pravděpodobně budete na světě, dostanete obvykle částku ve výši miliónů. Ti mladší třeba 20 miliónů, ti starší méně. Pak si ji vynásobte procentem z tabulky a uvidíte, že málokdo má tak velkou finanční rezervu. Řešením je pojištění.

Jsme zvyklí hradit z příjmu povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění v nemalé výši a nemáme jistotu, že někdy dostaneme dostatečný starobní či invalidní důchod. V případě soukromého pojištění hradíte přesně známou částku a také přesně víte, kolik v jakém případě dostanete. Dává vám to smysl?

Nejde jen o pokles příjmu, který invaliditu provází. Výrazný je i nárůst nákladů (např. na úpravy bytu či auta, zdravotní pomůcky, v př. invalidity 3. a 4. stupně zajištění pečovatelské služby). Při stejném stupni zranění vám může být přiznán různý stupeň invalidity, protože každý z nás dělá jinou práci a některé činnosti může tatáž nemoc či zranění omezit více a některé méně.

Jste živitelem rodiny? O to větší význam má toto pojištění.

Zdá se vám pravděpodobnost invalidity nízká? V ČR je 440 tisíc invalidů ve všech věkových kategoriích, z toho zhruba polovinu tvoří ti v 3. a 4. stupni. Zeptejte se nějakého invalidního důchodce, jak se mu žije. Podívejte se do své životní pojistky, co umí řešit. Pokud invaliditu nezahrnuje, nebo jen na úraz, nebo v částkách, které nedokáží dorovnat hrozící propad příjmu, řešte to. Zavolejte mi na tel. 731 176 464 a dohodněte si nezávaznou schůzku. Investujte svůj čas do setkání, může se vám to hodně vyplatit.